Stichting Hoi Dokter

Hoi Dokter helpt zoveel mogelijk gezinnen met jonge kinderen bij de voorbereiding, begeleiding en verwerking van medische trajecten. Daartoe ontwikkelt Stichting Hoi Dokter producten (zowel digitaal als fysiek) die helpen bij de voorbereiding, begeleiding en verwerking van medische trajecten van jonge kinderen.

Belangrijk uitgangspunt van Hoi Dokter daarin is de expertise van ouders over hun eigen kind: Hoi Dokter zet ouders (en daarmee ook kinderen) in hun kracht. Hoi Dokter maakt het voor gezinnen mogelijk het proces samen als gezin op een goede en persoonlijke manier te doorlopen. 

Doelstellingen

- Toename in kennis binnen gezinnen over de medische behandeling.
Afname van angst en nervositeit bij kind en gezin ten aanzien van de medische behandeling.
Toename van de communicatie binnen het gezin over de medische behandeling.
Toename in bereidwilligheid bij zowel kind als ouders bij het ondergaan van de medische behandeling.
Toename van een gevoel van overzicht en welbevinden bij kind en gezin ten aanzien van de medische behandeling.

Activiteiten

De werkzaamheden die Stichting Hoi Dokter uitvoert zijn gerelateerd aan de doelstellingen van de Stichting. We specialiseren ons in de ontwikkeling van zowel digitale- als fysieke producten die helpen bij de voorbereiding, begeleiding en verwerking van medische trajecten van jonge kinderen. Samen met ouders, kinderen, medici en andere betrokkenen bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren we producten die hen waardevol zijn.

Beloningsbeleid

Beloning bestuur
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 7 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Beloning medewerkers
Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status al algemeen nut beogende instellingen. Beleidsbepalers krijgen geen vergoeding.

Astrid Poot - Voorzitter
Dirk Schluter - Secretaris 
Erik Jan Bijvank - Penningmeester

Madelon Oude Vrielink - Product Owner
Jurre Kuilder - Creative Developer 


Hoi Dokter is een initiatief van ontwerpbureau Fonk Mobile B.V. en Familie van Fonk. Werknemers van Fonk Mobile B.V. die momenteel aan Hoi Dokter werken gaan over naar Stichting Hoi Dokter zodra de financiën van Stichting Hoi Dokter dit toelaten. Kamer van Koophandel

Uittreksel laatste versie: april 2017Publicatieplicht 

Stichting Hoi Dokter tract ten aller tijde aan de publicatieplicht te voldoen. De Stichting is opgericht op 26-04-2017.  Ons eerste boekjaar loopt tot 31-12-2017,
waarna ons eerste jaarverslag met financiele verantwoording zal verschijnen.

Contactgegevens

Stichting Hoi Dokter
Watertorenplein 4B 
1051 PA Amsterdam 
Telefoon: 06 - 243 344 15 
Email: info@hoidokter.nl 

IBAN: NL31ABNA0247743046
BIC: ABNANL2A

KvK Amsterdam: 68645864
RSIN-nummer: 857533654Onderscheidingen

04-04-2017: Webby Award Nominee 
Categorie: Family & Kids / Mobile sites & apps 

25-04-2017:  Webby Award Winner
Categorie: Family & Kids / Mobile sites & apps 

Website

 

In het nieuws

25-04-2017  Dutch Cowboys
25-04-2017  Fonk Online
25-04-2017  Tubantia.nl

26-04-2017  TC Tubantia
26-04-2017  Telegraaf.nl

27-04-2017  De Telegraaf
27-04-2017  NRC.nl

01-06-2017  Zorg&Ziekenhuis